Redes Sociales

Parlament de Catalunya, 5 d’abril de 2019

En Francesc Estrada Badia, vicepresident de la FCPEC i fedatari de les signatures recollides pels Clubs, ens ha representat avui a l’acte de validació per part de la Comissió de control del Parlament de Catalunya.

Noticia UFEC: El Parlament valida les signatures de la ILP per una nova llei de l’Esport

<<Terminis A partir d’ara, serà la Comissió de control qui ho haurà de comunicar a la Mesa perquè se n’iniciï la tramitació parlamentària. La Mesa i la Junta de Portaveus hauran d’obrir aleshores un termini perquè els grups i subgrups parlamentaris hi puguin presentar esmenes de retorn, i després la ILP per una nova llei de l’Esport s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple perquè la cambra en faci el debat de totalitat, en què hauria d’acordar si en continua la tramitació o la rebutja. Aquest debat s’haurà de fer en un termini màxim de quatre mesos a partir de l’endemà que la Mesa rebi la comunicació de l’assoliment de les signatures.>>

Francesc Estrada, fedatari de la FCPEC
El Parlament valida les signatures de la ILP per una nova llei de l’Esport