Redes Sociales

Barcelona, 12 d’octubre de 2019
Han estat moltes i freqüents les queixes que des de la FCPEC hem fet a la Direcció general de Pesca i Afers Marítims perquè de la pesca recreativa i esportiva no sols se’n recorden per recaptar els 500.000 euros que cada any aportem en taxes diverses.
De manera que aquesta notícia és un petit avançament perquè almenys citen, per primera vegada en molts anys, alguna cosa que volen fer per la pesca marítima recreativa encara que sols sigui la enquestadora que ha fet un qüestionari als pescadors aquest estiu o l’enquesta per internet que vam difondre en aquesta pàgina i a la qual esperaven 4.000 respostes com a màxim i han obtingut 12.000, prova de que el pescador col·labora quan se li demana,
El pas següent ha de ser, evidentment, que se’ns consulti per acordar en quines actuacions es gasten els diners que recapten dels pescadors esportius i recreatius.
S’adjunten els texts de la notícia on es cita la pesca recreativa:
<<En el marc d’aquest esdeveniment, s’ha presentat l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), creat el maig de 2017, que té com a finalitat proporcionar assessorament científic d’excel·lència a l’administració de la Generalitat de Catalunya i canalitzar seguiments i treballs científics tant de dades de la pesca professional i recreativa com d’oceanografia operacional.>>
<<Amb aquest programa de mostreig, s’ha fet el següent:
– Mostreig de lots biològics
– Mostreig en embarcacions d’arrossegament on s’adquireixen dades sobre la pesca, anàlisi – biològica posterior de les espècies objectiu i caracterització del rebuig.
Posada en marxa de les primeres fases de monitoreig continu i assessorament en pesca recreativa.
– Tractament informàtic de les dades i creació d’una base de dades amb tota la informació georeferenciada per confeccionar mapes intel·ligents.>>
Enllaç a la notícia: Ja són cinc les pesqueres catalanes organitzades mitjançant comitès de cogestió, una manera pionera i premiada per la FAO de gestionar la pesca professional.