Redes Sociales

<<Ens proposem, doncs, d’impulsar un turisme conscient, que tingui un impacte global positiu sobre les destinacions. I, per aconseguir-ho, els impulsors d’aquest manifest demanem que s’implementin aquestes 5 grans mesures:

  1. Incorporar els criteris de sostenibilitat en les polítiques de turisme
  2. Promoure el turisme de proximitat com a objectiu de país
  3. Augmentar la qualificació dels negocis turístics i substituir els llocs de treball precaris per ocupació de qualitat
  4. Ordenar l’activitat turística per combatre la massificació
  5. Crear una taula unitària per a la gestió de Catalunya com a destinació>>

Enllaç i adhesions Manifest «Per un nou model de turisme al servei del país»