Redes Sociales

Cap representant dels usuaris turístics, recreatius i esportius a l’Agència de Patrimoni Natural, ara en tràmit parlamentari, que decidirà el que es pot i no es pot fer al 32% de Catalunya que ara és Espai Natural Protegit continental o marí i que de segur augmentarà els pròxims anys, sobre tot a l’àmbit marí. Tot quedarà en mans dels de sempre i activitats com navegació fluvial i marítima esportiva i recreativa, barranquisme, guies de natura, caça i pesca, esquí alpí i nòrdic, muntanysme i senderisme i totes altres activitats que us podeu imaginar que es desenvolupin als espais naturals, doncs totes fora de representació.

Estat de la tramitació de la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

Text de la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural