AL·LEGACIONS AL PLA DE PORTS DE CATALUNYA, HORITZÓ 2030

      Comentarios desactivados en AL·LEGACIONS AL PLA DE PORTS DE CATALUNYA, HORITZÓ 2030
Redes Sociales

Barcelona, 3 de juny de 2019

Presentades les al·legacions de la FCPEC centrades en que sigui cert allò de l’obertura dels ports a la ciutadania i no es quedi sols en paraules quan a l’hora de la veritat ens deneguen sistemàticament les autoritzacions per als concursos sense cap explicació, excepte en alguns pocs ports més oberts a la participació del públic en general.

ANUNCI d’informació pública del projecte de Pla de ports de Catalunya, horitzó 2030, i la seva avaluació ambiental estratègica

View Fullscreen