CABAL RE-GENERADOR AL RIU LLOBREGAT

      Comentarios desactivados en CABAL RE-GENERADOR AL RIU LLOBREGAT
Redes Sociales

 

Agència Catalana de l’Aigua, 9 de maig de 2019

Nota de premsa: L’ACA analitza els beneficis de l’increment del cabal d’aigua i el transport de sediments en el riu Llobregat

Video TV3 Telenotícies Comarques 10/05/2019: Prova pilot al Llobregat per mobilitzar els sediments que queden atrapats al pantà de la Baells

<<Durant el dia 9 de maig, el cabal alliberat des de la presa de la Baells vaa passar, gradualment dels 1 als 42 m3/s, en una maniobra de crescuda controlada o cabals generadors, amb l’objectiu d’aportar més aigua al riu i provocar una sèrie de beneficis mediambientals, com el reperfilament de la llera, el moviment de sediments i construcció d’hàbitats, la neteja d’algues i macròfits, i l’oxigenació de l’aigua, entre d’altres.>>

<<La maniobra de cabals generadors es complementa, per primera vegada, amb una prova d’injecció de sediments, amb l’objectiu de simular com es podrien mobilitzar els sediments retinguts a l’embassament i alliberar-los aigües avall, i d’estudiar com aquest fet afavoreix a la creació d’hàbitats en el riu.>>

<<L’estudi es focalitzarà en els beneficis d’aquestes maniobres en un tram de set quilòmetres del riu Llobregat, entre la presa de la Baells i la resclosa de Cal Rosal.>>

PRESA DE LA BAELLS, ALLIBERANT 42 M3/S

DETALL DE L’ALLIBERAMENT D’AIGUA DES DEL SOBREEIXIDOR.

EFECTES DEL TRANSPORT DE SEDIMENTS EN EL RIU LLOBREGAT (PONT DEL PEDRET, BERGA).

RIU LLOBREGAT DES DEL PONT DEL PEDRET.

GRÀFIC EVOLUCIÓ CABALS RIU LLOBREGAT DURANT LA MANIOBRA.