Redes Sociales

La Unió de Federacions sol·licita als Clubs i Entitats de Pescadors el suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a una nova Llei de l’Esport mitjançant la signatura per part del president de la carta adjunta pasada a paper del Club i amb data, us hem enviat també un correu per tal que si us plau doneu compliment a aquest suport tant interessant per a nosaltres.

Descàrrega word carta suport: Carta de suport dels clubs catalans a la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei de l’Esport

Plana Ufec Iniciativa Legislativa Popular