Redes Sociales

Barcelona, 11 de març de 2020
Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en relació a l’afectació del COVID-19 al sector esportiu català
En base a les mesures preses en la reunió del Comitè Tècnic del Pla de Protecció
Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles
emergents d’alt risc del dimecres 11 de març, en la qual el Govern ha comunicat que a Catalunya s’ha passat d’una fase de prealerta a fase d’alerta de manera preventiva, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, el següent:
En primer lloc, recomanem:
– Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.
– Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades per entitats públiques o privades durant el mateix període de temps.
En segon lloc, per a aquelles activitats que no es puguin ajornar, les instruccions a seguir, a partir de dijous 12 de març i durant un mínim de 15 dies, són les següents:
– Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, sense públic. Se n’exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar acompanyats.
– Se suspendran les activitats col·lectives –tipus gales, celebracions i festes de l’esport superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats. Tot i això, en les activitats de menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, només es podrà ocupar com a màxim una tercera part de l’aforament.
– Pel que fa a les activitats esportives organitzades pels centres escolars, s’adoptaran les mesures anunciades pel Departament d’Educació, les quals insten a la suspensió d’aquestes activitats si impliquen la participació de més d’un centre.
– Pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells Esportius, i als programes Esport Blanc Escolar i FITJOVE, s’hauran d’ajornar o suspendre en el mateix període d’afectació.
En relació als grans esdeveniments esportius previstos a Catalunya en aquest període, hauran de complir aquestes instruccions. No obstant això, des de la SGEAF ens posarem en contacte amb els seus organitzadors per analitzar cas a cas les decisions a adoptar.
Per totes aquelles consultes que puguin sorgir a nivell territorial, posem a disposició les diferents Representacions Territorials de l’Esport.
Demanem que les instal·lacions i equipaments esportius informin als usuaris de les recomanacions d’higiene que les autoritats estan difonent per tal d’evitar els contagis.
A tot això, demanem a la ciutadania comprensió, responsabilitat i col·laboració davant aquestes mesures.
Sens perjudici de les consideracions anteriors, l’evolució de la situació i de les noves mesures que puguin ser arbitrades per les autoritats sanitàries, determinaran l’adopció de recomanacions addicionals en l’àmbit esportiu.

[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FComunicat-coronavirus-SGEAF.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]