Redes Sociales

Barcelona, 2 de maig de 2020
Primer de tot volem manifestar el nostre dol i el suport i carinyo a les famílies afectades pel traspàs i malalties dels seus familiars.
QUÈ ES POT FER: Practicar qualsevol esport i activitat física de manera individual.
Ho diu la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física al seu comunicat i infografia del 30/04/2020 respecte a la interpretació correcta de la “Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”
<<Es podrà realitzar qualsevol activitat física no professional de manera individual i sense contacte una vegada al dia, en espais oberts i dins del mateix municipi de residència.>>

Enllaç comunicat: http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/comunicat-inici-esport
Enllaç infografia: http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/abril2020_documents/INFOGRAFIA-Desc-Fase0-2.pdf
LA PESCA ÉS UN ESPORT? Ho és com qualsevol altre.
La pesca i la seva Federació estan reconegudes tant per la Secretaria General de l’Esport i Consell Català de l’Esport com per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i dins de la Federació Espanyola igualment pel Consell Superior de l’Esport del Ministeri.
S’adjunta l’article 2.s de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. La pesca marítima, per analogia, el mateix.
<<Pesca esportiva: l’acció de pescar en aigües continentals exercida amb finalitats de competir, en el nivell internacional, estatal, autonòmic o local, o en l’àmbit propi de les societats de pescadors, i també les activitats preparatòries, les demostracions, els concursos i els entrenaments.>>
Enllaç: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=530562&newLang=ca_ES&mode=single
CONCLUSIÓ:
Es pot practicar QUALSEVOL ESPORT individual a l’aire lliure sense vehicle i sense contacte. La pesca és un esport reconegut que compleix aquestes condicions. PER TANT PODEU PESCAR.
Totes les interpretacions d’Ajuntaments i altres es basen en considerar la pesca sols como una activitat agrícola i oblidar que també és un esport. Vosaltres, com esportistes, no ho podeu oblidar ni permetre que anul·lin els vostres drets ciutadans.
HI ÉS VIGENT ALLÒ DE LES FASES? No hi ha cap legislació vigent sobre les Fases.
Tot allò de les Fases i les altres restriccions i possibilitats, ENCARA NO ÉS VIGENT.
Fins ara a data 02.05.2020, l’únic que hi ha és una nota de premsa del Consell de Ministres i un annex ORIENTATIU amb les Fases i ho diu al propi annex. Per tant, no hi ha sobre les Fases cap legislació publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
No us poden sancionar argumentant una legislació ara per ara inexistent quant a les Fases, perquè aquestes no existeixen fins a que es publiquin al BOE i cap autoritat us podrà aixecar un acta indicant quin article de les Fases heu incomplert senzillament perquè no hi ha legislació vigent sobre aquest tema i a més dilluns hi haurà una altra reunió per acabar de perfilar aquestes Fases.
INFORME JURÍDIC DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE PESCA I CÀSTING.
EN CONCLUSIÓN, EN OPINIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING, SIN PERJUICIO DE LA DISTINTA INTERPRETACIÓN QUE PUEDAN HACER LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, QUEDA AUTORIZADA POR LA ORDEN MINISTERIAL (Mº DE SANIDAD) SND/380/2020, DE 30 DE ABRIL, LA PESCA COMO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA NO PROFESIONAL, INDIVIDUAL Y SIN CONTACTO CON TERCEROS, COMO HERRAMIENTA QUE CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA SALUD E IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS ORIGINADAS POR EL COVID-19. PODRÁ PRACTICARSE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO SIENDO NECESARIA LA LICENCIA FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SI BIEN RESULTA RECOMENDABLE ESTAR EN POSESIÓN DE LA MISMA CON EL FIN DE ACREDITAR DE MANERA MÁS FEHACIENTE QUE CUALQUIER INTERESADO ESTÁ PRACTICANDO UNA ACTIVIDAD FÍSICA PERMITIDA.
Dado en Madrid a 1 de mayo de 2020.
Juan Balaguer Degrelle. Asesor jurídico de la FEPYC.
Enlace informe: https://www.fepyc.es/blog/informe-jur%C3%ADdico-sobre-la-pr%C3%A1ctica-de-la-pesca-como-actividad-f%C3%ADsica-profesional-seg%C3%BAn-la-orden
XUNTA DE GALICIA: Donant exemple de cuidar al seus.
Resumen del escrito dirigido por la Xunta de Galicia al Ministro de Sanidad.
PESCA FLUVIAL: «Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda entendemos que dentro de esas actividades deportivas está comprendida la pesca fluvial que, por tanto, se puede realizar desde hoy mismo, con las condiciones establecidas por la orden ministerial de referencia.»
PESCA MARÍTIMA: «Idéntica postura se mantiene desde la Consellería do Mar con respecto a la pesca marítima de recreo en cualquiera de sus modalidades, que es también una actividad deportiva que puede ejercerse de manera individual y no requiere contacto con terceros.»
LA PESCA ES DEPORTE: «Desde la Xunta de Galicia mostramos nuestra disconformidad a este anexo de carácter orientativo, porque entendemos que tanto la pesca fluvial como la pesca marítima recreativa en cualquiera de sus modalidades es una actividad que no se puede considerar agraria, sino que es una práctica deportiva de carácter individual frente al ejercicio de la pesca profesional.»
SÍ SE PUEDE PESCAR: «Por todo ello, quisiéramos transmitirle que procedemos a interpretar que en Galicia la práctica de la pesca fluvial y marítima de recreo figura dentro de las actividades en las que está permitida su realización en esta fase 0 que regula la Orden Ministerial SND/380/2020, de 30 de abril.»
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FGalicia-acepta-pesca.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]