Redes Sociales

Vilajuïga 16 de gener del 2020
Es va acomiadar per jubilació la directora Maria Victoria Riera a la qual agraïm la seva sensibilitat quant a la transparència i a la participació pública en general i amb les entitats de la pesca en particular.
El més important quant a la pesca recreativa i esportiva és que, una vegada en marxa ens nous ajuntaments, al febrer s’encetarà la 2ª fase de participació del nou pla rector d’ús i gestió (PRUG) al qual els Clubs i Federació vam fer aportacions  a la 1ª fase.
Serà el moment de continuar els nostres esforços per tal de que es continuï considerant la pesca esportiva i recreativa com una més de les activitats permeses al Parc Natural.