Redes Sociales

Us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària per a la convocatòria d’eleccions a la junta directiva de la FCPEC i als assembleistes representants dels estaments:

Dia:      Dissabte 3 de setembre de 2022
Hora:   A les 10 h en primera convocatòria i a les 10:30 h en segona.
Lloc:     Seu de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat
              Plaça Paisos Catalans s/n local 3c – 08640 Olesa de Montserrat
              Google Maps: https://goo.gl/maps/tD9ZUggBSHabG2ju8`

Entitats convocades (arts 57 i 58 Decret 58/2010 entitats esportives)

  • Clubs i seccions esportives que tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any i que hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’assemblea.
  • Estament d’esportistes, jutges i arbitres, i tècnics amb llicència federativa en vigor que hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions.

El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.

ORDRE DEL DIA

  1. Convocatòria d’eleccions a la junta directiva de la FCPEC i dels representants dels estaments.
  2. Sorteig per al nomenament dels membres de la Junta Electoral (3 membres titulars i d’altres 3 o més suplents).
  3. Aprovació del procediment, calendari electoral i terminis d’exposició i reclamacions del cens electoral per a les eleccions a la Junta directiva i els representants dels estaments.
  4. Modificació dels Estatuts per aprovar les assemblees per mitjans digitals.

El secretari de la FCPEC.

DESCARREGAR ARXIU
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Descargar [192.54 KB]