Redes Sociales

A la ZPC Malagarriga s’ha habilitat un tram per a la pesca des de cadira de rodes, la qual cosa amb els llocs de pesca de l’Escola de Pesca suposa una bona actuació en aquest Coto a càrrec del responsable federatiu en Manuel Gracia.

Enllaç noticia, fotos i video TRAMO APTO PARA LA PESCA POR DISCAPACITADOS

YouTube: TRAMO DISCAPACITACIÓN COTO MALAGARRIGA

Tramo discapacitación