Redes Sociales

Destaquem els aspectes següents:
– Els òrgans col·legiats de les entitats esportives es poden reunir i adoptar acords per mitjà de
videoconferència….
– Les juntes directives de les entitats esportives també poden adoptar acords sense reunió encara que els estatuts no ho prevegin sempre que ho decideixi la persona que els presideix…
– Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva…
– Mentre duri l’estat d’alarma s’habiliten les juntes directives de les entitats esportives per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat…
– Les juntes directives de les federacions esportives quedaran habilitades també per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019-2020.
– Excepcionalment, i en el cas que no sigui possible celebrar l’assemblea general, quedaran facultades les juntes directives de les federacions esportives per aprovar, amb caràcter transitori i provisional, el pla general anual d’actuació i el calendari esportiu oficial de la temporada 2020-2021.
– Les decisions que les juntes directives de les entitats esportives adoptin hauran de ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat en el període màxim 60 dies naturals a partir del moment en què cessi l’estat d’alarma.
– Les decisions adoptades per les juntes directives de les federacions esportives hauran de ser ratificades per assemblea general abans de la nova temporada esportiva.

[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FDECRET-LLEI-20-2020-mesures-esport-Covid.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]