Redes Sociales

Barcelona a 3 d’abril de 2020
La subdirecció general d¡activitats cinegètiques i pesca continental difon una nota amb interpretacions extranyes respecte a la pesca per les raons següents:
– La nota ni està signada ni està verificada, no volen arriscar-se a signar-la, per què? Doncs per eludir qualsevol responsabilitat.
– El seu argumentari es basa en unes Fases de desconfinament que no són vigents perquè no estan publicades a cap BOE, de fet, el Ministeri indica textualment quant al quadre de les Fases que “Esta previsión es orientativa y no tiene carácter exhaustivo. Las decisiones y fechas concretas sobre el efectivo levantamiento de las limitaciones establecidas durante el estado de alarma se determinarán a través de los correspondientes instrumentos jurídicos”.
– L’únic instrument jurídic publicat fins a la data és la Orden SND/380/2020 del Ministeri que ens dona dret a practicar l’esport de la pesca individual, sense contacte ni vehicle, dins del nostre municipi i a l’horari esablert segons la població de cada localitat. 
– La premsa d’avui ja indica que les Fases canviaran i especialment en l’esport d’Alt Nivell que la nota del departament d’atreveix a interpretar sense cap competència quant a l’esport.
– Si aquesta nota tingues alguna validesa indicaria les possibles sancions.
– No hi ha cap nota del Departament d’Agricultura amb competències en pesca marítima i continental. No és vàlida una interpretació parcial d’aplicació sols a una part del nostre esport.
– La nota s’arroga competències que no té. Qui ha dit al BOE que aquesta gent es pot exigir i validar una documentació que s’inventen ? On surt que poden fer-lo ?
– Un exemple d’interpretació tendenciosa: L’Ordre del Ministeri admet l’esport a espais naturals, la nota de la subdirecció diu que les zones de pesca són una «instal·lacio esportiva». Vosaltres que penseu, que quan pesqueu al riu, embassament, platja o mar esteu pescant a un espai natural a l’aire lliure o a un poliesportiu tancat?
– Una interpretació gratuïta: La nota de la subdirecció reconeix a la Fase 0 la pràctica  esportiva per després indicar que la pesca esportiva queda fora d’aquest àmbit. Es a dir, sembla que la pesca a la vegada es i no és esportiva.
– Una interpretació forçada i artificial: La nota de la subdirecció vincula necessàriament la condició de professional a la de federat, quan a totes les interpretacions existents s’inclouen els esportistes professionals (federats o no) i els esportistes federats; i a més a l’Ordre ministerial diu ben clarament que es pot realitzar qualsevol esport no professional.
– Segons el Consejo Superior de Deportes, Fase 0 entrenaments federats, Fase II competicions condicionades. Segons la nota tots a la Fase 2 (quan s’aprovi al BOE). La subdirecció, sense competències en esport, s’inventa a la seva nota les competicions sense entrenaments.
– Una interpretació tergiversada: Diuen a la nota que a la Fase 0 s’admetria sols l’esport professional  d’alta competició, quan el que diu veritablement és que es permetrà l’esport federat o no, professional o no, i a més en cap moment es parla d’alta competició.
– La subdirecció sembla no entendre un principi fonamental, i és que l’Ordre ministerial publicada és la que ha d’acatar-se per tots, sense que valguin interpretacions particulars en benefici de res ni de ningú, i la pesca esportiva no consta com a prohibida a l’Ordre ministerial.
Una vegada més, aquesta Subdirecció es dedica a agredir als pescadors en lloc de donar-lis suport en aquests moment difícils. 
En aquest enllaç podeu veure l’anunci de canvis a les Fases quan es publiquin al BOE:
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/05/02/5eadc47846163fbb688b457c.html
ACTUALIZACIÓN: INFORME JURÍDICO
<<Respetuosamente, discrepamos de la Nota informativa publicada por la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medio ayer día 2 de mayo. Parte de un error interpretativo al entender que la fase 0 sólo se refiere a la pesca profesional y federada. Nada más alejado de la realidad. La Fase 0, en el anexo orientativo del Ministerio de Sanidad incluye al deporte no profesional, federado o no, y la pesca deportiva es una actividad física deportiva federada o no. El Anexo del Ministerio de Sanidad, es meramente orientativo y no es una norma jurídica. Con independencia de ello, la previsión en el mismo de la caza y la pesca deportiva en la FASE 2 dentro de agricultura coincide precisamente con la fase 2 del deporte profesional o no, federado o no en los que se pueden ya desarrollar eventos o competiciones en determinadas circunstancias y condiciones, lo que no es incompatible con la actividad física deportiva o entrenamientos permitidos en las Fases 0 y 1. La Orden Ministerial se limita a decir que queda permitida cualquier actividad física, incluida la deportiva, individual, sin contacto con terceros, en espacios públicos incluidos los naturales dentro del término municipal donde se resida. Los espacios naturales donde se puede practicar la pesca no pueden considerarse, como erróneamente hace la Nota, instalaciones deportivas.
Conviene aclarar que el Consejo Superior de Deportes ha publicado en el día de ayer el PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS Y EL REINICIO DE LAS COMPETICIONES FEDERADAS Y PROFESIONALES, aplicable a TODO EL DEPORTE FEDERADO, tanto profesional como no profesional y la pesca es una actividad física deportiva que también puede ser federada, siendo aplicable el protocolo a los pescadores federados. Dicho Protocolo prevé precisamente fases de entrenamientos previos al inicio de las competiciones, por lo tanto la interpretación que realiza la Nota Informativa dejaría a los pescadores federados, que no son profesionales, sin posibilidad alguna de entrenar hasta el inicio de competiciones en la fase 2, discriminado entonces a los pescadores federados respecto al resto de deportistas federados que sí podrían entrenar en las Fases 0 y 1. Sería una discriminación intolerable.
Por todo ello, no es incompatible la previsión en el Anexo ORIENTATIVO de la pesca deportiva en la Fase 2 dentro de Agricultura, con la práctica de la pesca como actividad fisica deportiva, no profesional, federada o no, en las fases 0 y 1 y en cualquier caso la pesca federada, no profesional, como entrenamiento previo al inicio de eventos o competiciones previstos en la Fase 2. No interpretarlo así constituiría una discriminación respecto al resto de deportistas intolerable y contraria al artículo 14 de la Constitución.>>
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FNota-aclaratoria-pesca.2.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]