07/05/2021

DIAGNOSI DE LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA A CATALUNYA

Redes Sociales

Les enquestes online i de camp realitzades al 2019 han arribat a un 16% del volum total de practicants estimats de la pesca marítima recreativa a Catalunya.
Impacte social: S’estima que hi ha unes 50.000 persones que practiquen l’activitat. El 60% són de costa, el 34% d’embarcació i el 6% submarins. Els practicants són principalment homes (95%) amb una edat mitjana de 40-50 anys. És una activitat eminentment social, amb baixa afiliació a associacions i federacions per costa i embarcació i alta per submarina.
Impacte pesquer: La pesca des de costa es practica una mitjana de 5 hores/jornada i 25 jornades/any. Des d’embarcació 4 hores/jornada i 32 jornades/any. La submarina 4 hores/jornada i 27 jornades/any. La captura total a Catalunya serien 1.366 t anuals; 508 t des de costa, 760 t des d’embarcació i 98 t submarina. Suposa un 5% de les captures de la pesca comercial. Hi ha una gran desigualtat: un 10% de pescadors capturen un 50% del total i un 50% dels pescadors pesquen sols el 10% del total. S’evidencia que una gran proporció dels practicants obtenen un retorn que va més enllà del volum de la captura; ja sigui el gaudir de l’entorn natural, de l’activitat social o del lleure. Les espècies més buscades són les de major valor culinari.
Impacte econòmic: En total suposa prop de 90 milions d’euros anuals, dels quals una tercera part correspon a l’impacte directe sobre botigues i grans distribuïdors.
ICATMAR 2020 Diagnosi de la pesca marítima recreativa a Catalunya (2019). Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya. Treball tècnic (1).

FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING Copyright © Todos los derechos reservados. | Newsphere por AF themes.