Redes Sociales

El senyor Francesc Tarradas de Banyoles va voler donar-les una segona vida al seus dos equips de mosca i destinar-los a les Escoles de Pesca de Salmònids que ja hi ha escampades una mica per tota la zona de salmònids de Catalunya, i encara més, la companya MRW va fer els ports a preu mínim, la qual cosa s’agraeix també.
Moltes gràcies al Sr. Tarradas i a la companya MRW.

Dóna’ls una segona vida a les teves canyes de pescar