Redes Sociales

Text: Lluís Cabanas i Lucaya, Avià, maig del 2020
A principis del mes de març, l’ajuntament d’Avià va enviar una nota informativa explicant la prohibició de la pesca al llac de Graugés. L’excusa era la presencia del musclo zebrat. La intenció del consistori era, mitjançant una subvenció, eradicar les espècies al·lòctones del llac.
L’alarma social entre els pescadors va ser notable.
Després de parlar entre les SPE Pedret de Berga i la SPE Font Gran de Cercs i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, ens vàrem posar en contacte amb l’ajuntament , directament amb el regidor de medi ambient del consistori.
Primer vàrem discutir la primera idea, que era buidar el llac. Entre tots vam veure que això era del tot inviable , doncs el buidatge era molt perjudicial , ja que els fangs acumulats al fons de l’estany haguessin provocat un fort impacte ambiental , doncs podien arribar fins el riu Llobregat.
L’altre amenaça era la pesca elèctrica. Vàrem continuar parlant amb el senyor regidor i també vàrem veure que la conductivitat del llac és massa elevada, degut a la temperatura de l’aigua i a la quantitat de sals dissoltes, doncs el llac esta envoltat de terrenys agrícoles. Això provocaria la mort d’infinitat d’invertebrats aquàtics, mol·lusc, crustacis, moltes espècies autòctones i fins i tot endèmiques.
La pressió social era encara més elevada.
La idea a defensar era clara; llac artificial que implica un ecosistema artificial on totes les espècies piscícoles són introduïdes i que actualment es troben en un equilibri molt acceptable.
Aigua clara amb abundants praderies de plantes aquàtiques, indicador de qualitat. Presència d’abundants aus aquàtiques i de llúdriga.
La població de carpes es troba controlada per els silurs i els corbs marins. Musclo zebrat amb densitat molt baixa, doncs el fons del llac és en un 90% llims i materials tous, la qual cosa vol dir que les larves no es poden fixar.
El consistori va decidir, amb bon criteri , que només actuaria trampejant tortugues de Florida , crancs americans i algun peix, amb el mínim impacte sobre l’estany.
Quant a la pesca, varen decidir que tornava a ser permesa en les zones habilitades de costum.
Els pescadors celebrem aquesta resolució i donem gràcies a l’ajuntament per escoltar les nostres inquietuds.
REGULACIÓ MUNICIPAL A L’ÀREA PRIVADA DE PESCA «LLAC DE GRAUGÉS»
– Demanar l’autorització gratuïta a l’ajuntament amb la llicència de pesca.
– No està permès encendre cap tipus de foc.
– No està permesa l’acampada.
– No es pot pescar de nit.
– Respectar la flora i la fauna de la zona.
– Deixar l’indret on es pesca net de deixalles.
– Complir totes les normes de la RESOLUCIÓ ARP/681/2020, de 10 de març, per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2020.