Redes Sociales

L’EspaiNaturàlia «Viu el Parc» de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona és una mostra/fira/festa per promoure els actius vinculats als espais naturals protegits, com poden ser productes i serveis dels àmbits social, ambiental, cultural, educatiu, artístic, artesanal o festiu, que podem presentar tant les entitats associatives com empresarials o col·laboratives legalment establertes als municipis de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Ara, aquesta xarxa de serveis ha inclòs els Guies  i Escoles de Pesca que fan les seves activitats en l’àmbit dels Parcs Naturals, començant per el Parc Natural del Montseny amb els Guies de Pesca Montseny Guilleries – Escola de Pesca a Mosca Espinzella.