Redes Sociales

Palamós, 1 de febrer de 2019

La Federació en aquesta ocasió sí està representada gràcies a la feina d’en Joan Miret Sureda, el president Juan Lorenzo Sepúlveda Guerrero i d’altres socis de  l’ Associació Esportiva de Pesca Marítima Sant Feliu de Guíxols que han aconseguit que els pescadors esportius estiguem representats en aquesta taula i per tant podem defensar els nostres interesos i avanços.

Noticia DTES: Es constitueix la Taula de cogestió marítima de l’espai natural protegit «Litoral del Baix Empordà»

Pàgina: Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Foto de l’acte
Plànol de la Xarxa Natura 2000 del litoral del Baix Empordà