Redes Sociales

Llavorsí, 13 de desembre de 2018

El resum de les actuacions relacionades amb la pesca continental és el següent:

  • Centres d’alevinatge d’Escaló i Llavorsí: 30.000 euros d’inversió en adaptació instal·lacions.
  • Projecte Wild Rivers per a la valorització dels rius europeus no regulats que es vol engegar per a la capçalera de la Noguera Pallaresa riu amunt a partir del pantà de Boren.
  • Projecte LIFE Limnopirineus i proposta de restauració d’altres estanys afectats pel barb roig que es vol aplicar a 19 altres nous estanys del Parc Natural.

Per part de la FCPEC es van demanar aclariments i dades sobre alguns d’aquests temes i alguna informació sobre el projecte PIMA-Adapta d’estudi de les Reserves Naturals Fluvials que afecta a la Noguera de Tor.

Projecte Wild Rivers

Projecte Rivières Sauvages

Projecte Limnopirineus

Junta Rectora Parc Natural Alt Pirineu 13/12/2018
Gestió d’hàbitats.
Gestió d’espècies

GALERIA WILD RIVERS

GALERIA LIMNOPIRINEUS