Redes Sociales

Les entitats de pescadors ja estan tramitant les llicències i assegurances federatives del 2019 obligatòries per a la pesca marítima i necessàries per a la pesca esportiva i que a més són la garantia de la defensa dels pescadors, l’acreditació de la seva assegurança d’accidents, perdues anatòmiques, defunció i de responsabilitat civil individual, i també donen el dret a les aventatges per als pescados federats com el descompte als cotos, l’ús del rejon i d’altres.

Clubs per província.