Redes Sociales

La Secretària General de l’Esport comunica les «Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19» que us adjuntem.
En essència, durant l’estat d’alarma es suspenen assemblees i eleccions i es perllonga el mandat de les actuals juntes directives, d’acord amb el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19