Redes Sociales

Escenari de Foix, 30 de juny de 2020
La SEP La Bagra de Montblanc, encapçalada per el seu president Sr. Emii Figueras Olivares, han tornat a netejar el Moll de l’Alsina a l’embassament del Foix del Parc Natural del Foix, actuacions que de bon segur contribueixen a millorar la imatge que de la pesca i els pescadors tenen alguns sectors per desconeixement i d’altres per interès en fotre’ns fora de rius, platges i embassaments. Gràcies una vegada més per la tasca en benefici de tots dels socis i simpatitzants de la SEP La Bagra.