Redes Sociales

Escenari de Foix, 30 de novembre de 2019
La SEP La Bagra de Montblanc, encapçalada per el seu president Sr. Emii Figueras Olivares, va netejar voluntàriament el nou escenari de pesca del Moll de l’Alzina a l’embassament del Foix del Parc Natural del Foix, i os anunciem que s’està preparant una altra jornada de voluntariat ambiental per netejar un altre tram del pantà (i examinar els problemes d’entrada a l’accés de l’Alzina) per així anar a poc a poc canviant a millor la imatge que de la pesca i els pescadors tenen alguns sectors per desconeixement i d’altres per interès en fotre’ns fora de rius i embarbussaments, com passa al pantà d’Oliana, on ja advertim que hi ha un guarda, no sabem si rural, fluvial o de la CHE, que va dient, sigui o no veritat, als ajuntaments i d’altres que les Societats de pesca als concursos ho embruten tot, per la qual cosa recomanem que es facin fotos de l’abans i després dels concurs per tal que des de la FCPEC les hi puguem enviar als ajuntaments mal informats pels nostres contraris. També, incloem la foto del cartell de la propera inauguració de l’Escola de Natura a la finca municipal de La Marina a Foix.