NOVES PROPOSTES PER A LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA

      Comentarios desactivados en NOVES PROPOSTES PER A LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA
Redes Sociales

INFORME ”UNA MAR DE CANVIS” – Consell assessor per al Desenvolupament Sostenible
DADES PESCA RECREATIVA DE SUPERFÍCIE A CATALUNYA: 74.000 practicants (uns 50.000 des de costa, uns 20.000 des d’embarcació en unes 10.000 embarcacions), valor econòmic activitat 55 M€, captures de 480.000 kg per any (un 20% de les captures professionals).
OBJECTIUS:
ESPÈCIES: Regular específicament la pesca recreativa de totes les espècies més sensibles, tenint en compte els llistats de la UICN i el coneixement científic, i regular la pesca recreativa d’espècies amenaçades o en recessió com l’anfós o mero (Epinephelus spp.).
FORMACIÓ: Definir un programa de formació bàsica per a pescadors recreatius.
DADES CAPTURES: Incentivar la recerca sobre l’impacte de la pesca recreativa a Catalunya, i fixar un sistema de recollida de dades de captura de pesca recreativa, especialment en ecosistemes sensibles i allà on hi hagi més conflicte amb els pescadors professionals.
ASSOCIACIONS: Fomentar l’associacionisme del sector recreatiu amb vista a la seva corresponsabilitat en la gestió i l’obtenció més acurada de dades de captura.
CONTROL: Regular l’ús de sondes i altres aparells emprats pels pescadors recreatius, i millorar el control (en port i en mar) de les males pràctiques, la pesca il·legal i la venda il·legal de peix per part dels pescadors recreatius.
Noticia 08/06/2020: Amb motiu del dia mundial dels Oceans, la Generalitat presenta l’informe Una Mar de Canvis.
Document: Una Mar de canvis : recomanacions per a una gestió sostenible del medi marí i costaner.