Redes Sociales

Barcelona, 17 d’abril de 2019

Més que sorprenent aquesta noticia del Departament d’Agricultura, ja que presumeixen de la pesca sense mort quan a la seva nefasta Resolució 2019 de pesca volen obligar-nos a matar tot aquell peix que a ells no els agradi.

Notícia: Més pescadors retornen els peixos vius al riu

<<Des de la seva implantació l’any 2012, han anat augmentant progressivament els permisos de pesca sense mort respecte dels amb mort. És a les zones de pesca controlada intensiva on la diferència s’ha fet més gran, tal com mostra el gràfic dels últims set anys: ha passat d’una relació 50-50% a un 74-26% a favor dels permisos de pesca sense mort. …/… En els pròxims anys, es preveu distanciar més la diferència en les taxes de les llicències de pesca amb i sense mort, com a mesura afegida per incentivar el pas dels pescadors cap a la pesca sense mort.>>

PERMISOS AMB I SENSE MORT A LES ZPC INTENSIVES
PERMISOS AMB I SENSE MORT A LES ZPC DE SALMÒNIDS
DISTRIBUCIÓ PERMISOS SEGONS MODALITATS