Redes Sociales

Article 2 Mesures per a la pesca recreativa de la sèpia de les badies de Pals i Roses
2.1 Establir per a la pesca recreativa un període de veda anual de la sèpia comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre, ambdós inclosos.
2.2 Establir per a la pesca recreativa el nombre de captures d’unitats de sèpia per embarcació i dia d’acord amb les condicions i limitacions següents:
i. En el cas d’anar embarcat un únic titular de llicència de pesca recreativa, el límit d’unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 15.
ii. En el cas d’anar embarcats 2 o més titulars de llicència de pesca recreativa, o en el cas de llicència de pesca recreativa col·lectiva, el límit d’unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 25.
ORDRE ARP-166-2020 Pla de gestió Sèpia badies Pals i Roses