Redes Sociales

Agència Catalana de l’Aigua, 13 de novembre de 2019
L’ACA ha tret la convocatòria de subvencions per tal que els ajuntaments i ens locals ‘ajuntaments encarreguin i sufraguin les despeses de la redacció dels plans d’usos recreatius dels embassaments  del districte de conca fluvial de Catalunya.
Els Clubs afectats i la FCPEC haurem d’estar presents i atents per evitar que qualsevol dels molts il·luminats que hi ha decideixen el futur de la pesca i els usos que ens afecten (accessos, embarcacions, etc.), ja que d’acord amb les «Bases reguladores» aquests Plans d’Usos inclouen diverses aspectes que ens afecten directament:
«…l’impuls d’un règim de col·laboració amb les entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d’acord amb els plans d’usos, instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores aquàtiques.
Memòria – Punt 4. Descripció i anàlisi de l’embassament:
4.2 Construccions i usos preexistents: clubs esportius.
4.3 Demanda social d’activitats lúdiques: Relació de proves esportives o altres activitats lúdiques anuals a l’embassament.
Memòria – Punt 5. Proposta d’ordenació d’usos i activitats a l’embassament:
5.2 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l’entorn de l’embassament: zona de natació i banys amb proposta d’abalisament, senders, miradors, observatoris…).
5.3 Ús esportiu (zones per fer activitats esportives: esports terrestres i de muntanya, esports aquàtics: rem,vela, motor, piragüisme, esquí aquàtic, triatló, PESCA…). Proposta d’abalisament per a les pràctiques esportives o d’entrenament, tenint en compte criteris de seguretat.
Memòria – Punt 6. Actuacions de control:
6.1 Proposta d’accessos a l’embassament i control del nombre d’embarcacions.
6.2 Zona de netejadora.
6.3 Proposta d’accessos per a vehicles i tancament d’accessos no regulats.
Enllaç: Nota de premsa ACA
Enllaç: Convocatòria subvencions
Enllaç: Bases reguladores subvencions