PLANS D’USOS RECREATIUS (PESCA INCLOSA) ALS EMBASSAMENTS DE L’ACA

      Comentarios desactivados en PLANS D’USOS RECREATIUS (PESCA INCLOSA) ALS EMBASSAMENTS DE L’ACA
Redes Sociales

Agència Catalana de l’Aigua, 13 de novembre de 2019
L’ACA ha tret la convocatòria de subvencions per tal que els ajuntaments i ens locals ‘ajuntaments encarreguin i sufraguin les despeses de la redacció dels plans d’usos recreatius dels embassaments  del districte de conca fluvial de Catalunya.
Els Clubs afectats i la FCPEC haurem d’estar presents i atents per evitar que qualsevol dels molts il·luminats que hi ha decideixen el futur de la pesca i els usos que ens afecten (accessos, embarcacions, etc.), ja que d’acord amb les “Bases reguladores” aquests Plans d’Usos inclouen diverses aspectes que ens afecten directament:
“…l’impuls d’un règim de col·laboració amb les entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d’acord amb els plans d’usos, instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores aquàtiques.
Memòria – Punt 4. Descripció i anàlisi de l’embassament:
4.2 Construccions i usos preexistents: clubs esportius.
4.3 Demanda social d’activitats lúdiques: Relació de proves esportives o altres activitats lúdiques anuals a l’embassament.
Memòria – Punt 5. Proposta d’ordenació d’usos i activitats a l’embassament:
5.2 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l’entorn de l’embassament: zona de natació i banys amb proposta d’abalisament, senders, miradors, observatoris…).
5.3 Ús esportiu (zones per fer activitats esportives: esports terrestres i de muntanya, esports aquàtics: rem,vela, motor, piragüisme, esquí aquàtic, triatló, PESCA…). Proposta d’abalisament per a les pràctiques esportives o d’entrenament, tenint en compte criteris de seguretat.
Memòria – Punt 6. Actuacions de control:
6.1 Proposta d’accessos a l’embassament i control del nombre d’embarcacions.
6.2 Zona de netejadora.
6.3 Proposta d’accessos per a vehicles i tancament d’accessos no regulats.
Enllaç: Nota de premsa ACA
Enllaç: Convocatòria subvencions
Enllaç: Bases reguladores subvencions