Redes Sociales

Palau de Pedralbes (Barcelona) 27 de novembre de 2018

Amb l’assistència de tota la colla de Directors generals, subdirectors, entitats i un munt de gent implicada (també la FCPEC), el conseller de Territori i Sostenibilitat va presentar l’Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de la qual s’esmenten sols les «Accions» que ens afecten:

ACCIONS PESCA MARINA: Desenvolupar un nou model de pesca recreativa. Instal·lar sistemes de fondeig de baix impacte. Incrementar el control i la vigilància de l’ús públic en el litoral i el medi marí i reduir l’impacte de les activitats nàutiques.

ACCIONS PESCA CONTINENTAL: Iniciar la substitució d’elements que continguin plom en la caça i la pesca. Desplegar la legislació sectorial vigent en matèria de pesca continental i millorar la regulació de les zones de pesca. Treballar conjuntament amb els col·lectius de pescadors en la conservació dels ecosistemes aquàtics, en la recuperació d’espècies autòctones i en el control d’espècies exòtiques invasores.

A més de la FCPEC, al procés d¡elaboració de l’Estratègia van participar l’Associació de Pesca de Cardós i Tírvia, la Societat de Pesca de Sant Llorenç de Montgai i la Societat de Pescadors Esportius de Lleida

Enllaç: Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Notícia butlletí Sostenible DIBA: Tret de sortida a l’EPNB

Sala d’actes de Pedralbes
Resum pesca marina i continental
Entitats participants a l’elaboració de l’Estratègia