Redes Sociales

Pallars Sonbirà, 21 de juny de 2019

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Lleida), que dona un veritable suport a la pesca, en coordinació amb els centres escolars i el Cos d’Agents Rurals va alliberar les truites alevins i adultes criades en condicions el més salvatges possible, als centre d’alevinatge de Llavorsí i de Escaló, procedents com alevins dels rescats dels canals hidroelèctrics existents a la comarca i engrandits als centres d’alevinatge fins assolir la mida o l’època adient per al seu alliberament.
Videos You Tube FCPEC:
Captura al canal d’alevinatge de Llavorsí
Escolars ajudant a la repoblació
Repartint truites i alevins
Alliberament d’alevins
Alliberant truites grosses
Més truites grosses

CAPTURA AL CANAL D’ALEVINATGE DE LLAVORSÍ
ESCOLARS AJUDANT A LA REPOBLACIÓ.
REPARTINT TRUITES I ALEVINS
ALLIBERAMENT D’ALEVINS
ALLIBERANT TRUITES GROSSES.
MÉS TRUITES GROSSES.