RESUM JORNADA “GESTIÓ DE LA PESCA PROFESSIONAL, ESPORTIVA I RECREATIVA EN ZONES ZEC”

      Comentarios desactivados en RESUM JORNADA “GESTIÓ DE LA PESCA PROFESSIONAL, ESPORTIVA I RECREATIVA EN ZONES ZEC”
Redes Sociales

Mataró, 29 d’octubre de 2019
Va ser una bona jornada de debat amb interpretacions variades per part dels sectors assistents (DG de Pesca i Afers Marítims, CSIC i científics, Conservacionistes, Pescadors professionals i esportius, activitats subaquàtiques, guies de pesca, ajuntament de Mataró, i d’altres), de la qual les conclusions més interessants pels pescadors esportius i recreatius van ser:
– Propera publicació d’un llistat orientatiu de les 25 espècies vulnerables del litoral català amb consells per a la seva conservació i mides mínimes recomanades.
– Resultats positius dels plans de cogestió pesquera sobre espècies i caladors.
– Nova tècnica, Sra. Ariadna Purroy, per a la pesca esportiva i recreativa a la DG de Pesca i Afers Marítims.
– Èxit de l’enquesta de pesca recreativa, a la qual s’esperaven 4.000 respostes i van arribar 12.000.
– Primers treballs de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR).
Per part de la FCPEC es van destacar els aspectes següents:
– Obertura dels ports de la Generalitat a la ciutadania en general i a la pesca esportiva en particular d’acord amb el Pla de Ports de la Generalitat.
– Nova sol·licitud d’impuls a les Àrees Especials de Pesca Marítima Recreativa.
– Defensa de la pesca amb vida (sense mort, de captura i alliberament o amb retorn) a les Zones Especials de Conservació (ZEC) i Espais Naturals Protegits (ENP) com forma de compatibilitzar conservació i esport de la pesca.
Per part del regidor de Medi Ambient de l’ajuntament de Mataró, Sr. Xesco Gomar, es va informar de la voluntat d’obrir el port de Mataró a d’altres usos d’acord amb la nova gerència incloent una Escola de Mar on també es podran fer cursets i activitats de pesca amb vida en col·laboració amb els Clubs de Pesca de Mataró.
Informació Zones d’Especial Conservació (ZEC) i instruments de gestió

ARIADNA PURROY, NOVA TÈCNICA DE PESCA A LA DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS

TAULA PER AL DEBAT

TAULA DE PONENTS

TONI ALAVEDRA, GUIA DE PESCA MARÍTIMA

XESCO GOMAR, REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ