Redes Sociales

Barcelona, 7 de febrer de 2019

En Javier Ortega Gómez, president de l’ Associació de Pescadors Deportius de Barcelona, en representació de la FCPEC, va participar a l’acte de presentació del a ser present a l’acte de presentació de la Revsisió del programa estratègic de l’esport de Barcelona on es definiiran les linies mestres del que serà l’organització de l’esport a la ciutat i on el nostre objectiu serà incloure a la pesca i el càsting dins dels esports inclosos en el programa d’equipaments en les properes reunions previstes a l’efecte.

Gràcies a l’APD Barcelona per portar la veu dels pescadors en aquest Pla Estratègic

Asssitents
Taula