Redes Sociales

Barcelona, 21 de maig de 2020
Enviades sol·licituds al Port de Barcelona i a Ports de la Generalitat per tal que en la propera Fase 1 de les 3 subregions sanitàries de Barcelona Ciutat, Metropolità Nord i Metropolità Sud s’habilitin zones de pesca al port de Barcelona i als ports urbans per tal que els pescadors de tot l’àmbit metropolità tinguin aquestes zones per fer salut i esport durant la Fase 1.

SOL·LICITUD PORT DE BARCELONA
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FSol%C2%B7licitud_zona_pesca_Port_de_Barcelona_propera_Fase_1.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

SOL·LICITUD PORTS DE LA GENERALITAT
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FSol%C2%B7licitud_zones_pesca_ports_urbans_propera_Fase_1.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]