Redes Sociales

Girona, 30 d’octubre de 2019
A més de l’ACA, al taller van assistir representants de la Mesa del Ter, de la Universitat, de la FCPEC i de l’Associació de Guies de Pesca de Catalunya (en constitució) els quals van aportar la necessitat d’incrementar les partides i obres per a la restauració hidromorfològica (lleres i ribes) dels rius i es va agrair la consulta pública de les obres previstes feta aquest estiu per l’ACA, la necessitat de la pesca amb vida al menys als Espais Naturals Protegits per tal de tenir les poblacions de peixos en les millores condicions de cara a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, l’oportunitat de integrar en una sola xarxa els aforaments públics de l’ACA i els aforaments privats d’hidroelèctriques i d’altres concessionaris per tal que els usuaris tinguin al seu abast la màxima xarxa d’aforaments possible. la conveniència e que l’ACA publiqui o enllaçi a la seva pàgina els estudis que finança o subvenciona,  i la conveniència d’impulsar les obres i projectes de renaturalització dels rius urbans.
S’adjunten les separates del document IMPRESS relacionades amb la pesca elaborats sobre la base dels dades al 2013.
Enllaç: El futur de l’aigua a Catalunya (2022-2027)

IMPRESS ACA PESCA RIUS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Rius.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

IMPRESS ACA PESCA EMBASSAMENTS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Embassaments.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

IMPRESS ACA FITXA GENERAL PESCA
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-General.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]