Redes Sociales

Manresa, 28 de novembre de 2019
En aquesta ocasió van assistir a l’ACA, Universitat, Institut Català de Recerca de l’Aigua, Xarxa de Conservació de la Natura, i a més representants de diverses empreses de subministrament d’aigua, els quals van enriquir molt el taller centrat en els problemes derivats de la salinització, natural i artificial, de l’agua del Llobregat. Una aportació destacada va ser l’oportunitat de l’ACA per establir un programa d’educació ambiental, que per exemple, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ja el té,  i per part nostra vam insistir en la contradicció que suposa el fet que se’ns demana la participació pública quan al mateix temps es convoquen subvencions perquè els ajuntaments contracten els projectes dels Plans d’Usos als embassaments sense que a la convocatòria figuri cap obligació de que aquests plans passin per un procés de participació publica. Com en d’altres ocasions, també vam demanar que s publiquin a la pàgina de l’ACA els enllaços als estudis pagats o subvencionats per l’ACA, al nostre cas els de peixos, hidromorfología i sediments, i l foment de la renaturalització de lleres urbanes.
S’adjunten les separates del document IMPRESS relacionades amb la pesca elaborats sobre la base dels dades al 2013.

Enllaç: El futur de l’aigua a Catalunya (2022-2027)
IMPRESS ACA PESCA RIUS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Rius.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] IMPRESS ACA PESCA EMBASSAMENTS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Embassaments.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] IMPRESS ACA FITXA GENERAL PESCA
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-General.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]