Redes Sociales

Tarragona, 14 de novembre de 2019
A més de l’ACA, al taller van assistir representants de les entitats de custòdia fluvial del riu Gaià i del riu Siurana i de la costa del Tarragonès. Com aportacions destacades es va considerar l’oportunitat d’aprofitar la neteja de canyes i altres vegetals invasors feta per les riuades per incloure a les obres posteriors de restauració de danys i eradicació d’aquestes espècies vegetals invasores, la situació especial dels embassaments de Siurana i de Riudecanyes i la seva gestió obsoleta, la conveniència de treure una línia d’ajuts especifica per a les entitats de custòdia fluvial, la necessitat de renovar els assuts i captacions dels recs agraris, l’obligació reglamentària de que l’ACA publiqui la seva declaració responsable per a obres menors com ja han fet la CHE i d’altres confederacions, la proposta de netejar de llots les cubetes dels petits dics i rescloses per tal de que serveixen com a tolls de refugi de peixos i fauna salvatge a l’estiu, l’impuls a les obres i projectes de renaturalització dels trams urbans dels rius, la sol·licitud per tal que l’ACA publiqui a la seva pàgina tots els estudis que financia o subvenciona i la definitiva exigència de cabals ecològics a partir de l’entrada en vigor al 2019 del pla sectorial de cabals ecològics a les conques internes de Tarragona.
S’adjunten les separates del document IMPRESS relacionades amb la pesca elaborats sobre la base dels dades al 2013.
Enllaç: El futur de l’aigua a Catalunya (2022-2027)

IMPRESS ACA PESCA RIUS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Rius.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] IMPRESS ACA PESCA EMBASSAMENTS
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-Embassaments.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] IMPRESS ACA FITXA GENERAL PESCA
[pdfjs-viewer url=»https%3A%2F%2Ffcpec.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FImpress-ACA-2019-Pesca-General.pdf» viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]