Redes Sociales
ESTATUTS FCPEC
Descarregar Document
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

DESCARREGAR DOCUMENT [1.46 MB]

DEFINICIÓN DE PESCA DEPORTIVA EN LA LEY CATALANA DE PESCA CONTINENTAL


Guía d’espècies de la pesca recreativa a la costa catalana
Guía d’espècies de la pesca recreativa a la costa catalana

DESCARREGAR ARXIU
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Download

Bones pràctiques de la pesca marítima recreativa
Bones pràctiques de la pesca marítima recreativa a Catalunya abril 2022

DESCARREGAR ARXIU
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Descargar

Talles mínimes autoritzades de peix i marisc
Talles mínimes autoritzades de peix i marisc

GENERALITAT DE CATALUNYA  13/07/2023

Les mides mínimes dels peixos i mariscs capturats per la flota catalana estan recollides en diferents normatives publicades per la Unió Europea, el Govern Central i la Generalitat de Catalunya.

És d’aplicació les talles que estableix l’annex III del Reglament del Mediterrani, i les que estableix el Reial Decret 1615/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 560/1995, de 7 d’abril, únicament quan siguin més restrictives que les del Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 2847/93i es deroga el Reglament (CE) núm. 1626/94 (DOUE L 409 – 30/12/2006).

Aquestes talles mínimes fan referència a les espècies procedents del calador Mediterrani català i són d?aplicació tant a la pesca i el marisqueig professional com a les activitats pesqueres esportives i recreatives.

 

DESCARREGAR ARXIU
Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

DESCARREGAR DOCUMENT [438.27 KB]

Talles mínimes esportives Comitè d’Embarcació
DESCARREGAR ARXIU

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Download [551.71 KB]