Redes Sociales

 

La FCPEC ha sol·licitat una reunió amb el Departament de Pesca Continental.

SOL-LICITUD 07/03/2023 13:29h

Sol·licitud reunió urgent telemàtica dia 10 divendres, per problemes d’agenda dels representants de les poblacions de Xerta i pescadors de la zona.

Assistents:

 • President de la FCPEC
 • Secretari FCPEC
 • President ACGP
 • Representant AEMS
 • Alcaldes de la zona de Xerta (2)
 • Representant de pescadors de Xerta

 

Temes:

 • Diferència entre pesca recreativa i pesca esportiva a les zones Xarxa 2000 i ENPE.
  • Impacte Pesca esportiva (competicions) a les ZPC afectades per catalogació ENPE i Xarxa 2000. Detall, estudis, dades.
  • Impacte Pesca recreativa (lliure) a les ZPC afectades per catalogació ENPE i Xarxa 2000. Detall, estudis, dades.

 

 • No es té cap informació de les actuacions sobre el rescat de peixos del pantà de Sau (informació sol·licitada).
 • Xerta, protecció de l’espècie Saboga. Detall, estudis, dades i motivació per al tancament de la zona a la pesca.
 • Societat d’Anglès, Augment de permisos de pesca a la ZPC TE-15 – Anglès – El Pasteral – INT, fins a 32.
 • Reducció al 10% de concursos nocturns. (restricció sense consens ni motivació legal proporcionada). Al Consell de pesca continental es va comentar el tema de reducció, però no es va concretar fins on arribaria aquesta reducció, actualment és aproximadament un 16%, tenint en compte que hi ha modalitats de pesca que per reglament la seva pesca és ininterrompuda 72 hores, Grans Peixos, els entrenaments en condicions similars a les dels campionats superiors (Catalunya i Nacionals i Mundials), és imprescindible per a la pràctica d’aquesta modalitat, i aquesta reducció és una restricció de la llibertat de la pràctica d’aquest esport, aprovada pel consell superior de esports. Sense cap motivació excepte “l’excusa” de la manca de mitjans per al control en horari nocturn. Els pescadors esportistes són una eina desaprofitada, ja que la seva mateixa presència en competicions és una alerta immediata utilitzable per al control del furtivisme.

 

Atentament

 

 

Secretari : Enric Bellet Puig

617 38 78 43

secretari@fcpec.cat

www.fcpec.cat

 

About Author