Redes Sociales

Torroella de Montgrí 31 de març de 2022

La FCPEC va assistir a la presentació dels resultats de l’important treball realitzat en la recuperació d’arts de pesca perdudes

La recuperació d’arts de pesca perdudes, projecte liderat per Bernat Hereu i Júlia Ortega del Institut de recerca de la biodiversitat universitat de Barcelona, un projecte important per a tractar de recuperar les múltiples arts de pesca perdudes que hi ha en el litoral català, el projecte se centrat inicialment en zones pròximes al cap de creus ja que per les seves característiques (orografia del fons, condicions climàtiques adverses, etc.) són on es produeixen una major perduda de les arts de pesca, encara que l’objectiu és estendre’l a tot el litoral català.

L’impacte d’aquestes arts perdudes sobre l’entorn marí és molt gran, risc de lesions a animals marins, erosió del fons marí, destrucció d’hàbitats marins i ofegament comunitats marines per aixafament d’aquestes, contaminació per materials sintètics, riscos per a la navegació marina i activitats subaquàtiques.

Com es veu és de vital importància el poder-les retirar el més ràpid possible una vegada es produeixi la perduda, per a això s’ha creat el protocol d’actuació Evitem la pesca fantasma perquè es comuniqui l’existència d’aquesta arts perdudes.

En la pàgina Evitem la pesca fantasma es pot conèixer més sobre el problema de la pesca fantasma i poder avisar en cas de tenir coneixement d’un art de pesca perdut.

Felicitar tant científics com a administració pel magnífic treball desenvolupat.

Pàgina “Evitem la pesca fantasma”

http://www.pescafantasma.cat/

Informació retirada d’arts de pesca perduts

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/proteccio-recursos-litoral/mar-som-responsables/retirada-arts-pesca-perduts/

Tríptic informatiu “Evitem la pesca fantasma”

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/a-mar-tots-responsables/enllacos-documents/fitxers-binaris/triptic-baixa.pdf

Protocolo para la detección y extracción de aparejos de pesca perdidos en el Mediterráneo

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/a-mar-tots-responsables/enllacos-documents/fitxers-binaris/evitemos-pesca-fantasma_protocolo-actuacion.pdf

About Author