Redes Sociales

NORMES A L’ESCENARI DE PESCA DEL PANTÀ DE FOIX
D’acord amb la Resolució anual de pesca de la Generalitat, l’Escenari de Foix al Moll de l’Alzina està reservat als concursos autoritzats sota les condicions següents pactades entre el Parc Natural, l’Ajuntament, la Diputació i la FCPEC:
– Mantenir el Moll de l’Alzina net de deixalles tant dels concursants com d’altres visitants que hagin pogut embrutar-lo.
– Els vehicles dels concursants podran entrar al moll a carregar i descarregar, però en tot cas aparcaran fora i en cap cas tindran els cotxes dins del moll durant el concurs ja que aquest només es va preveure per l’ús de persones i no es va calcular per suportar el pes de vehicle estacionats.
– La persona responsable per lliurar la clau del cadenat és el Sr. Emili Figueras (mòbil 629356845 whatsapp 686518624) al qual se li haurà de retornar la clau en acabar el concurs.
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la denegació de nous concursos a la societat infractora, a fi de no posar en risc els concursos de la resta de clubs pel tancament a la pesca del Moll de l’Alzina.

ACTA DELS ACORDS SOBRE LA PESCA A FOIX

PRIMERA SANCIÓ PER INCOMPLIMENT