Redes Sociales
SECRETARI
Enric Bellet Puig
PRESIDENT FCPEC
Albert Vidal Arconada
VICEPRESIDENT 1er I PRESIDENT COMITE ESPORTIU
Joaquin Vinyals Pujante
VICEPRESIDENT 2n I PRESIDENT COMITE JUTGES
Blas Garcia Flores
COMITÉ JURIDIC
Francisco Javier Castan Vidal
COMITÉ ESPORTIU
DELEGAT D'ÁREA SALMÒNIDS
Satur Lopez Fagil
DELEGAT D'ÁREA AIGUA DOLÇA
Jordi Fabrega Abadía
DELEGAT D'ÁREA MAR COSTA
Jesús Trasmontan Enrique
DELEGAT D'ÁREA EMBARCACIÓ
Pedro Terol Soria
DELEGAT D'ÁREA BASS
Francisco Herencia Marquez
DELEGAT D'ÁREA CÁSTING
Antonio Soria Sallent
DELEGAT D'ÁREA GRANS PEIXOS
Jordi Zayas Cuadra
VOCALS
Jose Dominguez Cacho
Francisco Jose Rodriguez Sanchez
Laia Viñals Redondo
Susana maria Siles Alvarez
Ramon Jordi Portella Padro
ENCARREGAT DE COMUNICACIONS FCPEC
Alberto Hermoso López