Redes Sociales
SECRETARI
Enric Bellet Puig
PRESIDENT FCPEC
Albert Vidal Arconada
VICEPRESIDENT 1er I PRESIDENT COMITÉ ESPORTIU
Joaquin Vinyals Pujante
VICEPRESIDENT 2n I PRESIDENT COMITÉ JUTGES
Blas Garcia Flores
COMITÉ JURIDIC
Francisco Javier Castan Vidal
COMITÉ ESPORTIU
DELEGAT D'ÀREA SALMÒNIDS
Satur Lopez Fagil
DELEGAT D'ÀREA AIGUA DOLÇA
Jordi Fabrega Abadía
DELEGAT D'ÀREA MAR COSTA
Jesús Trasmontan Enrique
DELEGAT D'ÀREA EMBARCACIÓ
Pedro Terol Soria
DELEGAT D'ÀREA BASS
Francisco Herencia Marquez
DELEGAT D'ÀREA CÁSTING
Antonio Soria Sallent
DELEGAT D'ÀREA GRANS PEIXOS
Gabriel Nicolae Brana
VOCALS
Jose Dominguez Cacho
Francisco Jose Rodriguez Sanchez
Laia Viñals Redondo
Susana maria Siles Alvarez
Ramon Jordi Portella Padro
ENCARREGAT DE COMUNICACIONS FCPEC
Alberto Hermoso López