Redes Sociales

 

Presentació  del projecte TRUTTACAT a la administració de la GenCat 

El 26 de novembre de 2020, el Comitè Esportiu de Salmònids de la FCPEC va presentar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el Projecte TRUTTACAT. 

A la Reunió virtual varen participar per part del Departament el Director General d’Agents Rurals, el Subdirector Generals d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, i la Cap del Servei de Pesca Continental; per part de la Federació, el President i Secretari, també el Delegat del Comitè Esportiu de Salmònids amb el Subdelegat per Joventut, junt amb el enginyers forestals que formen part del projecte.